اصلاح طلبان به هوش باشند غلامرضا تاجگردون منحرف است
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٥   کلمات کلیدی:

غلامرضا تاجگردون آمد. این خبر کبنا نیوز است. غلامرضا همراه  با حمید به فرمانداری رفت ونامش را ثبت کرد وظاهرا از مجریان امر انتخابات تشکر نمود چون قرار است همین مجریان نام او را از صندوق در بیاورند یا اینکه حدااقل برایش هوو نتراشند.

بر کسی پوشیده نیست غلامرضا تاجگردون که بعد از غائله انتخابات ریاست جمهوری خودش را به کوچه علی چپ زد وحتی جواب تلفن نزدیکترین  دوستانش را هم نمیداد چگونه با زد وبند مشاعی توانست بر مسند سندیکا بیمه بنشیند وبنوعی رابط مشاعی و برخی اصلاح  طلبان باشد .

تاجگردن دیگر یک اصلاح طلب نیست. منحرفی ترسوست که از شبح مشاعی برای خود بتی درست کرده تا با توکل بر او وارد داستان ازپیش نوشته شده انتخابات شود . بیشک قصه مشاعی ویاران نهانش بزودی گریبان آنها را خواهد گرفت. اصلاح طلبان استان بهوش باشند اودیگر حاج غلام سال 88 نیست. او که میخواست از فتنه تبری جوید به انحراف رفته است.